Α.Μ. Τσουκανέλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

Α.Μ. Τσουκανέλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε.

 

Εταιρικά Στοιχεία

Δραστηριότητα: Αντιπροσωπείες - Εισαγωγές - Εξαγωγές - Εμπόριο

Διεύθυνση: Αθηναΐδος 8

Τ.Κ.: 16673

Πόλη: Βούλα

Τηλέφωνο: 2108994165

ΑΦΜ: 095769736

ΔΟΥ: Γλυφάδας

 

Οικονομικά Στοιχεία

ισολογισμός 2020 της Α.Μ. Τσουκανέλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2020

ισολογισμός 2019 της Α.Μ. Τσουκανέλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2019

ισολογισμός 2016 της Α.Μ. Τσουκανέλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2016

ισολογισμός 2015 της Α.Μ. Τσουκανέλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2015

ισολογισμός 2014 της Α.Μ. Τσουκανέλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2014

ισολογισμός 2013 της Α.Μ. Τσουκανέλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2013

ισολογισμός 2012 της Α.Μ. Τσουκανέλη Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Ισολογισμός 2012